Thursday, July 28, 2005


สวัสดีครับ อาจารย์ ชูเกียรติ ผมนาย ชัยพร เองครับ วันนี้ผมได้มีโอกาศมา postingให้อาจารย์วันนี้ผมได้นำรูปนักร้องวงที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้และผมก็ชอบมากมาให้อาจารย์ดู วง bodyslam เป็นวงที่ตอนนี้วัยรุ่นกำลังชื่นชอบกันมากในปัจจุบันครับ

Sunday, July 17, 2005

toon bodyslam